Informacje dla rodziców

Zarząd Rady Rodziców przedszkola:

Przewodniczący: Joanna Sontowska
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Szrama
Sekretarz: Elżbieta Karolina Motylińska
Skarbnik: Hanna Suchocka

Członkowie:

Anna Kaźmierczyk
Joanna Szymańska
Kamila Karpińska
Lucyna Kwaśniewska-Sikorska
Magdalena Kawka
Monika Kowalska
Danuta Żbikowska
Ewelina Celińska
Wiesława Ramowska

Przedszkole Publiczne w Łaszewie na facebooku