Kadra pedagogiczna

kadra-pedagogiczna

mgr Iwona Cackowska  – dyrektor przedszkola

nauczyciele – wychowawcy:

mgr Maria Jolanta Czepek

mgr Danuta Pikulska

mgr Mirosława Sarnowska

mgr Aneta Aniszewska

mgr Anna Kowalska – nauczyciel religii

mgr Michał Czapla – język angielski

mgr Angelika Nagórska – logopeda

Przedszkole Publiczne w Łaszewie na facebooku