MOJA ULUBIONA BAJKA – PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

9 maja 2018 roku nastąpiło ogłoszenie wyników Przedszkolnego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona bajka” organizowanego przez Panią Danutę Pikulską. Celem konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Na konkurs wpłynęło łącznie 46 prac plastycznych z grup 4, 5 i 6 latków. I miejsce zdobyli Maja Mańkowska i Jacek Rosiak, II miejsce zdobyła Katarzyna Kwaśniewska, III miejsce zdobyły Iga Szrull i Alicja Żbikowska. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Aleksandrowicz, Ida Długińska, Martyna Filipska, Martyna Kanicz, Martyna Kawka, Norbert Kołecki, Dagmara Kulwicka. Serdecznie gratulujemy. Jury zauważyło wkład twórczy dzieci włożony w realizację prac plastycznych. W ocenie brano pod uwagę spójność treści zadania z realizacją plastyczną, samodzielność wykonanej pracy, estetykę wykonanej pracy, dobór środków plastycznego wyrazu, w tym techniki plastyczne. Jury obradowało w składzie: Pani Magdalena Dobrosielska – Jankowska (instruktor Pracowni plastycznej BDK), Pani Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz (wicedyrektor BDK), Pani Joanna Nehring – Roszkowska (instruktor Pracowni wokalnej BDK). Nagrody pocieszenia otrzymali: Julia Szrama, Miłosz Tomela, Wojciech Witkowski, Marcin Żbikowski, Michał Dombrowski, Karol Suchocki, Aleksander Filipkowski, Agata Celińska, Piotr Uniatowski, Zofia Strugarek, Oliwier Sławiński, Nikola Ramowska, Wiktoria Grotkowska, Anna Przybycka, Nadia Sontowska, Olga Kowalska, Amelia Górzewska, Zofia Czaplińska, Julia Sławińska, Amelia Sławińska, Jakub Kopistecki, Filip Luda, Franciszek Wisiński, Ksawery Ramowski, Konrad Dąbrowski, Szymon Uniatowski, Diana Filipska, Lena Jurkiewicz, Franciszek Pruszewicz, Oliwia Żółtowska, Zuzanna Chamska, Emil Kwiatkowski, Zuzanna Motylińska, Lena Ramowska. Konkurs przyczynia się do podniesienia świadomości plastycznej wychowanków, rozwijania ich zdolności manualnych, estetycznych, jest propozycją ciekawego spędzenia czasu, trwale rozwija myślenie przestrzenne, kreatywne i wyobraźnię dziecka. Prace plastyczne zostały wykonane pod okiem wychowawców grup przedszkolnych. Jeszcze raz dziękujemy Pani Danucie Pikulskiej za zorganizowanie tego konkursu.

Opublikowane przez: Aneta Aniszewska, dnia: 8 października 2018

Przedszkole Publiczne w Łaszewie na facebooku