Plan dnia

Ramowy rozkład dnia (5-6) latki:

08.00 – 8:45 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in.: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, indywidualna praca z dziećmi.

08:45 – 08:55 – Ćwiczenia poranne.

08:55 – 09:00 – Czynności higieniczno-porządkowe . Przygotowanie do śniadania.

09:00 – 09:30 – Śniadanie.

09:30 – 10:30 – Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego, zadania edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju dostosowana do ich możliwości.

10:30 – 11:50 – Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci. Zajęcia dodatkowe i twórcze. Słuchanie literatury dziecięcej i bajek terapeutycznych.

11:50 – 12:00 – Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowania do obiadu.

12:00 – 12:30 – Obiad.

12:30 – 13:00 – Zabawy dowolne, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Znalezione obrazy dla zapytania program nauczania przedszkola

Ramowy rozkład dnia (3 – 4 latki)

6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna.

8:30 – 8:45

Zabawy ruchowe.

8:45 – 9:00 

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

9:00 – 9:30 

Śniadanie

9:30 – 10:00 

Zajęcia dydaktyczne zgodne z realizowanym programem.

10:00 – 10:30 

Zabawy swobodne

10:30 – 11:40

 Pobyt na świeżym powietrzu.

11:40 – 12:00 

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30 

Obiad

 

12:30 – 13:00

 

Popołudniowy relaks przy muzyce. Czytanie bajek.

13:00 – 14:00 

Zabawy swobodne. Zabawy w kole, przy stolikach. Rozwijanie zainteresowań dzieci. Zajęcia indywidualne.

14:00 – 14:15 

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30

 Podwieczorek

14:30 – 15:00  

Pobyt na świeżym powietrzu.

15:00 – 16:30 

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne. Praca indywidualna – wspieranie zdolności i potrzeb rozwojowych dzieci.

Przedszkole Publiczne w Łaszewie na facebooku